Hakkımızda

Ankara06 Psikoteknik

Kuruluşu 2010 Yılına Dayanan Psikoteknik Merkezimizin , Binlerce Memnun Müşterisi Bulunmaktadır. Taksi,Otobüs,Şirket içi ve Bireysel olmak üzere bugüne kadar binlerce kişiye Hizmet vermiştir ve en iyi hizmeti vermeye devam edecektir.

Sistem Türkiye'nin gerek içerik gerekte yazılım ve donanım açısından ilk ve tek yerli sistemi olma özelliğine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği'nce sistemin Türkiye'de ticari kullanımına onay verilmiştir.

Sistem normları Türk sürücü yapısını ve karakteristiğini yansıtmaktadır.

Sistem'de 9'u yasaca zorunlu kılınan , 3'ü araştırmalar sonunda geliştirilmesi gerekli görülen toplam 12 alt test ve bilgisayar tabanlı bir kişilik-güvenlik bataryasından oluşmaktadır.

Sistem daha fazla alt ölçeğe ve daha çok sayıda beceriyi ölçmesine ramen 1 - 1,30 saatte tamamlanabilmekte ve hemen akabinde detaylı raporlama ve yazıcı çıktısı alına bilmektedir.

Bilgisayar aşinalığını zorunlu kılmayan, dokunmatik ekran ve kalemi ile veri girişi sağlanmış, yazılı ve sesli yönergelerle kullanım kolaylığı sağlanmıştır.

CİHAZ'ımız METEKSAN SİSTEM tarafından 2 yıl servis hizmeti garantisindedir.

2002 yılından itibaren 12 adet K.K.K.lığı , 17 adet Jandarma Gnl. K.lığı, 1 adet Deniz K.K.lığınca, 2 adet Ankara EGO Otobüs Dairesi Baş.lığınca ve çeşitli illerimizdeki merkezlerde olmak üzere toplam 40 adet CİHAZ'ımız psikoteknik değerlendirmede halen kullanılmaktadır.


Amaç; 2918 sayılı "Karayolu Trafik Kanunu ve Yönetmelikleri"

48.(Alkol), 51.(Hız), 118.(100 ceza puanı) maddelerine istinaden alı konulan sürücü belgesinin iadesi öncesinde Psiko-teknik değerlendirme raporunun alınması ve 4925 sayılı "Karayolu Taşıma Kanunu"na bağlı "Karayolu Taşıma Yönetmeliği" kapsamındaki; "sürücülerde aranacak şartlar" Madde 60 "e) Sürücülerin sağlık durumlarını, bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporu yetkili sağlık kurukuşlarından her 5(beş) yılda bir temin etmeleri" gerekmektedir.

Özel/Kamu Kurum ve Kuruluşlar ve TSK bünyesindeki bünyesindeki sürücüler için sürücü yeteneklerine uygun görev ve araç istihdamında ve sürücü eğitiminde ihtiyaçların belirlenmesinde

* Yukarıdaki maddeler kapsamında; Psiko-teknik değerlendirme belgesi almak zorunda olan sürücü belgesi sahiplerinin, özellikle yüksek sürücülük performansı gerektiren ağır vasıta sürücüleri C,D ve E sınıfı ehliyet sahiplerinin güvenli araç kullanma becerisini, sürücülük yeteneğini ve araç kullanmak için gerekli olan fiziksel ve zihinsel özelliklerinin ölçülmesi anlamına gelmektedir. * Yukardaki maddeler kapsamında; Psiko-teknik Değerlendirme belgesini Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar Valilikler, ilgili kamu kurum kuruluşları ve kolluk kuvvetleri (polis, zabıta ve jandarma) Kanun ve yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanır.